Wij zijn er voor jeugdigen en (jong)volwassenen met:

  • Psycho-sociale problemen
  • Psychiatrische stoornissen
  • (licht) verstandelijke beperking
  • Persoonlijkheid stoornissen, angsten en depressie
  • Autisme, pdd-nos, asperger
  • Adhd en Add

Kwaliteit

Bij alles wat we doen, staat kwaliteit voorop! Daarom werken onze gecertificeerde medewerkers volgens stappenplannen met gerichte doelen die we samen met jou opstellen. Dat staat ook in ons kwaliteitshandboek. Zo willen we het functioneren van kinderen en (jong)volwassenen in de maatschappij verbeteren.
Daarmee bedoelen we: zelfstandig wonen, sociale contacten uitbreiden, een goede invulling van de dag hebben en vaardigheden verbeteren. Dit kan persoonsgericht zijn maar ook op het gezin. We passen onze werktijden aan op je hulpvragen. We zijn bij meerdere gemeenten gecontracteerd om Zorg In Natura (ZIN) te mogen leveren. De duur van de begeleiding is zo kort als kan en zo lang als nodig is.